ABC kompletowania dokumentów

17.02.2018 | Rynek nieruchomości

ABC kompletowania dokumentów

Decyzja o sprzedaży nieruchomości została podjęta. To, z czym przyjdzie Wam zmierzyć się już od samego początku tego procesu, to kompletowanie dokumentów. I do tego chciałabym Was dzisiejszym wpisem przygotować.

Na pewno usłyszycie pytania pośrednika lub potencjalnych kupujących o dokumenty, które stanowią o własności danej nieruchomości. W zależności od tego czy dana nieruchomość została kupiona, otrzymana w darowiźnie czy też nabyta drogą spadku; czy księga wieczysta zawiera wpisy hipotek, służebności, ostrzeżeń… mamy cały wachlarz dokumentów, które mogą nam się przydać. Spróbuję dla Was je usystematyzować (dla ułatwienia skrót „AN” będzie oznaczał akt notarialny).

  1. Po pierwsze, zawsze potrzebna będzie tzw. podstawa nabycia – może nią być przydział spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, AN umowa sprzedaży, AN umowa darowizny, AN umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu, postanowienie sądu o nabyciu spadku lub AN poświadczenia dziedziczenia (a także wiele innych aktów notarialnych, dokumentów sądowych czy administracyjnych).
  2. Po drugienumer księgi wieczystej – bez niego ani rusz.
  3. Po trzecie, jeśli nieruchomość jest obciążona kredytem lub prowadzona jest przez komornika sądowego egzekucja z lokalu, to zawsze potrzebne nam będą zaświadczenia od tych instytucji o aktualnym saldzie zadłużenia.

  4. Po czwarte, jeśli nieruchomość nabyta była drogą spadku lub darowizny to każdy ze sprzedających obowiązany będzie przedstawić zaświadczenie urzędu skarbowego, z którego będzie wynikać, że podatek od spadków i darowizn został uregulowany w całości, nie należał się lub obowiązek podatkowy uległ przeterminowaniu.

  5. Po piątesłużebności. Jeśli w księdze wieczystej prowadzonej dla naszej nieruchomości wpisana jest służebność mieszkania dla przysłowiowej babci, potrzebna jest jej zgoda na wykreślenie tej służebności z księgi wieczystej (w formie oświadczenia z podpisem poświadczonym notarialnie), albo jeśli osoba uprawniona zmarła to skrócony odpis aktu zgonu.

  6. Po szóste, zaświadczenia potwierdzające, że Sprzedający reguluje na bieżąco opłaty i podatki dotyczące nieruchomości, czyli np. zaświadczenie ze wspólnoty mieszkaniowej o braku zaległości w opłatach czynszowych (jeśli sprzedajemy spółdzielcze prawo to również zaświadczenie o przysługującym nam prawie ze spółdzielni mieszkaniowej), wymiar i potwierdzenie wnoszenia opłaty podatku od nieruchomości i opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu.

  7. Po siódme – w szczególnych przypadkach mogą okazać się niezbędne wypis i wyrys z rejestru gruntów, z rejestru budynkówpozwolenie na użytkowanie budynku, mapy etc.

Oczywiście każdy przypadek jest inny i czasami będą potrzebne zupełnie inne dokumenty. Ale o tym poinformujemy Was na spotkaniu przygotowującym nieruchomość do sprzedaży.

Anna Czuchan-Czaplińska
Manager obsługi prawnej transakcji
Nasi klienci doceniają jej doświadczenie i wiedzę. Swoją pracę wykonuje z pasją i optymizmem, cierpliwie mierzy się z najtrudniejszymi prawnymi zagadnieniami. W Lloyd Properties przeprowadziła już ponad 2000 transakcji, każdą z nich nadzoruje osobiście, dokładnie sprawdza wszystkie dokumenty i osobiście uczestniczy w negocjacjach oraz przy podpisywaniu umowy. Jej wiedza z zakresu prawa jest ogromnym wsparciem dla naszych klientów.