ABC kompletowania dokumentów nieruchomości

17.02.2018 | Rynek nieruchomości

ABC kompletowania dokumentów nieruchomości

Decyzja o sprzedaży mieszkania lub domu została podjęta. To, z czym przyjdzie Wam zmierzyć się już od samego początku tego procesu, to kompletowanie dokumentów nieruchomości. I do tego chciałabym Was dzisiejszym wpisem przygotować.

Na pewno usłyszycie pytania pośrednika lub potencjalnych kupujących o dokumenty, które stanowią o własności danej nieruchomości. Istnieje wiele czynników, które wpływają na to, jaką dokumentację musimy przygotować. W zależności od tego, czy dana nieruchomość została kupiona, otrzymana w darowiźnie czy też nabyta drogą spadku; czy księga wieczysta zawiera wpisy hipotek, służebności, ostrzeżeń… Daje to cały wachlarz dokumentów, które mogą nam się przydać. Spróbuję dla Was je usystematyzować.

Podstawa nabycia

Przede wszystkim zawsze potrzebna będzie tzw. podstawa nabycia – może nią być przydział spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, akt notarialny - umowa sprzedaży, akt notarialny umowa darowizny, AN umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu, postanowienie sądu o nabyciu spadku lub akt notarialny poświadczenia dziedziczenia (a także wiele innych aktów notarialnych, dokumentów sądowych czy administracyjnych).

Numer księgi wieczystej

Kolejną niezbędną informacją będzie numer księgi wieczystej – bez niego ani rusz. Warto wiedzieć: w tekstach poświęconych nieruchomościom, stosuje się nieraz skrót KW.

Saldo zadłużenia

W przypadku gdy nieruchomość jest obciążona kredytem lub prowadzona jest przez komornika sądowego egzekucja z lokalu, zawsze potrzebne nam będą zaświadczenia o aktualnym saldzie zadłużenia wydane przez odpowiednie organy i w odpowiednim trybie.

Służebności

Jeśli w księdze wieczystej prowadzonej dla naszej nieruchomości wpisana jest służebność mieszkania dla przysłowiowej babci, potrzebna jest jej zgoda na wykreślenie tej służebności z księgi wieczystej (w formie oświadczenia z podpisem poświadczonym notarialnie). Jeśli osoba uprawniona zmarła, potrzebnym dokumentem będzie skrócony odpis aktu zgonu.

Zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach i podatkach

Jeśli nieruchomość nabyta była drogą spadku lub darowizny, każdy ze sprzedających obowiązany będzie przedstawić zaświadczenie z urzędu skarbowego, z którego będzie wynikać, że podatek od spadków i darowizn został uregulowany w całości, nie należał się lub obowiązek podatkowy uległ przedawnieniu.

Potrzebne będą także inne zaświadczenia potwierdzające, że sprzedający reguluje na bieżąco opłaty i podatki dotyczące nieruchomości. Będą to na przykład: zaświadczenie ze wspólnoty mieszkaniowej o braku zaległości w opłatach czynszowych (jeśli sprzedajemy spółdzielcze prawo to również zaświadczenie o przysługującym nam prawie ze spółdzielni mieszkaniowej), wymiar i potwierdzenie wnoszenia opłaty podatku od nieruchomości i opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu.

Dokumenty potwierdzające użytkowanie wieczyste lub własność gruntów

Od stycznia 2019 roku użytkowanie wieczyste gruntów pod wieloma budynkami zmieniło się z mocy ustawy we własność. Tu w zależności od miejsca położenia nieruchomości, będziemy potrzebować dodatkowych zaświadczeń urzędowych.

W szczególnych przypadkach mogą okazać się niezbędne inne dokumenty, m.in.:

  • wypis i wyrys z rejestru gruntów lub z rejestru budynków
  • pozwolenie na użytkowanie budynku
  • mapy
  • plany zagospodarowania przestrzennego

 

Oczywiście każdy przypadek jest inny i czasami będą potrzebne zupełnie inne dokumenty. Ale o tym poinformujemy Was na spotkaniu przygotowującym nieruchomość do sprzedaży. Klientom, którzy sprzedają mieszkanie z nami, oferujemy profesjonalną pomoc przy kompletowaniu dokumentacji niezbędnej do zakupu mieszkania, wsparcie przy finalizacji umowy oraz opiekę potransakcyjną.  

Anna Czuchan-Czaplińska
Manager obsługi prawnej transakcji
Nasi klienci doceniają jej doświadczenie i wiedzę. Swoją pracę wykonuje z pasją i optymizmem, cierpliwie mierzy się z najtrudniejszymi prawnymi zagadnieniami. W Lloyd Properties przeprowadziła już ponad 4000 transakcji, każdą z nich nadzoruje osobiście, dokładnie sprawdza wszystkie dokumenty i osobiście uczestniczy w negocjacjach oraz przy podpisywaniu umowy. Jej wiedza z zakresu prawa jest ogromnym wsparciem dla naszych klientów.