Grunty nieuregulowane. Światełko czy ciemność w tunelu?

31.01.2018 | Rynek nieruchomości

Grunty nieuregulowane. Światełko czy ciemność w tunelu?

„Grunty nieuregulowane” – takim hasłem zakończył się mój poprzedni wpis, rozwinę więc temat. Jak już dowiedzieliście się z poprzedniego artykułu, spółdzielcze prawa mogą (ale nie muszą) mieć założoną księgę wieczystą. Problematyczne są budynki, które stoją na gruncie, którego spółdzielnia nie jest właścicielem albo użytkownikiem wieczystym. Chciałbym, by wszyscy zdali sobie sprawę, że nie zawsze tak było.

W maju 2013 roku Sąd Najwyższy wydał orzeczenie, które m. in. mówi o tym że: Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ustanowione w budynku położonym na gruncie, do którego spółdzielni nie przysługuje własność albo użytkowanie wieczyste, stanowi ekspektatywę tego prawa; niedopuszczalne jest założenie księgi wieczystej w celu jej ujawnienia.

Takim oto sposobem wszyscy posiadacze spółdzielczych praw z gruntem nieuregulowanym, na jakiś czas „pożegnali się” z możliwością zakładania ksiąg wieczystych. W następstwie tego zdarzenia banki przestały udzielać kredytów na zakup takich mieszkań. Co dalej? Uchwała Sądu Najwyższego w sposób całkowicie niecelowy, znacząco zmniejszyła rynkową wartość spółdzielczych własnościowych praw do lokalu (z nieuregulowanym stanem prawnym gruntu) i praktyczne zakwestionowała ich istnienie. Mimo to dozwolony jest handel takimi spółdzielczymi własnościowymi prawami do lokalu, na które składa się: prawo do korzystania z lokalu, wkład poniesiony na wybudowanie lokalu, nakłady na lokal i obietnica, że kiedyś posiadacz prawa uzyska je na własność; oraz prawo do rozporządzania tym wszystkim co zostało wymienione. W praktyce okazało się, że obrót takimi prawami zmalał, a jedynymi klientami zainteresowanym zakupem takiego mieszkania, mogą być osoby posiadające całą potrzebną kwotę w gotówce (powód – brak możliwości uzyskania kredytu).

Zadajecie pewnie sobie pytanie, co dalej? Też zadaję sobie to pytanie… Powołana w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego ostatni raz zebrała się na posiedzeniu komisji we wrześniu 2015. I pewnie to jest jedną z przyczyn, dla których od czasu omawianej uchwały Sądu Najwyższego, nic się nie zmieniło. Posiadaczom spółdzielczych praw (z gruntem nieuregulowanym) nie pozostaje nic innego niż czekać na zmianę przepisów. Cała nadzieja w tym, że któregoś pięknego ranka okaże się, że w nocy, przyjęto ustawę, która daje spółdzielniom tytuł prawny do gruntów:)

Anna Czuchan-Czaplińska
Manager obsługi prawnej transakcji
Nasi klienci doceniają jej doświadczenie i wiedzę. Swoją pracę wykonuje z pasją i optymizmem, cierpliwie mierzy się z najtrudniejszymi prawnymi zagadnieniami. W Lloyd Properties przeprowadziła już ponad 4000 transakcji, każdą z nich nadzoruje osobiście, dokładnie sprawdza wszystkie dokumenty i osobiście uczestniczy w negocjacjach oraz przy podpisywaniu umowy. Jej wiedza z zakresu prawa jest ogromnym wsparciem dla naszych klientów.