Pełnomocnictwo przy sprzedaży nieruchomości – krótki przewodnik

10.07.2017 | Rynek nieruchomości

Pełnomocnictwo przy sprzedaży nieruchomości – krótki przewodnik

Czy możliwy jest zakup/sprzedaż nieruchomości na odległość, np. gdy przebywamy za granicami kraju? Oczywiście! Nie trzeba być obecnym przy zawarciu umowy. Należy jednak ustanowić pełnomocnika.

Zadajecie sobie pytanie, kto może być pełnomocnikiem? Słusznie. Pełnomocnikiem może zostać niemalże każdy, kto posiada zdolność do czynności prawnych. Najczęściej pełnomocnikami zostają osoby bliskie, rodzina, partnerzy życiowi, których darzymy największym zaufaniem. Równie często - prawnicy i pośrednicy, którzy z kolei posiadają dużą wiedzę z zakresu przeprowadzania transakcji. Udzielając pełnomocnictwa, zostajemy mocodawcą. Na podstawie pełnomocnictwa pełnomocnik otrzymuje prawo do reprezentowania mocodawcy. 

Co dalej? Pełnomocnik powinien mieć świadomość roli, jaką mu powierzono, znać zakres i cel pełnomocnictwa:) Wydaje się to oczywiste, jednak z doświadczenia wiem, że bywa różnie.

Pełnomocnictwo do jednorazowego zawarcia transakcji zakupu czy sprzedaży nieruchomości to tzw. pełnomocnictwo szczególne. Ze względu na to, że przeniesienie własności musi odbywać się w formie aktu notarialnego, pełnomocnictwo również powinno mieć formę aktu notarialnego.

Ponadto powinno jasno określać zasady, na jakich może działać pełnomocnik przy zawarciu transakcji, i jakie zobowiązania może podejmować w imieniu mocodawcy. Należy zatem określić cenę, za jaką ma zostać nabyta / sprzedana nieruchomość, określić rodzaj nieruchomości (dom, działka, lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, spółdzielcze/własnościowe prawo do lokalu), upoważnić pełnomocnika do dokonania zapłaty lub przyjęcia ceny, ewentualnie wskazać numer konta do przyjęcia ceny. Notariusz sporządzający pełnomocnictwo, ujmie w nim również kilka innych oświadczeń, które na zasadach ogólnych stosuje się przy zawieraniu umów sprzedaży nieruchomości.

Pełnomocnictwa można udzielić w czasie pobytu za granicą. W tym celu również należy udać się do notariusza, przy czym dobrze by było, by treść została skonsultowana z polskim notariuszem, a co za tym idzie, zgodna z obowiązującymi w naszym kraju przepisami. Jednak to nie wszystko - w większości przypadków pełnomocnictwo sporządzone za granicą będzie wymagało nadania mu tzw. klauzuli Apostille. Apostille jest to poświadczenie dokumentu sporządzonego w jednym państwie umożliwiające legalne użycie go w innym państwie. Jeżeli pełnomocnictwo nie zostało sporządzone po polsku, niezbędne będzie przetłumaczenie go na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Brzmi skomplikowanie? Niekoniecznie. Często jest tak, że zupełnie niepotrzebnie nazywamy rzeczy niemożliwymi wtedy, gdy są one jedynie trochę trudniejsze do osiągnięcia:)

Anna Czuchan-Czaplińska
Manager obsługi prawnej transakcji
Nasi klienci doceniają jej doświadczenie i wiedzę. Swoją pracę wykonuje z pasją i optymizmem, cierpliwie mierzy się z najtrudniejszymi prawnymi zagadnieniami. W Lloyd Properties przeprowadziła już ponad 4000 transakcji, każdą z nich nadzoruje osobiście, dokładnie sprawdza wszystkie dokumenty i osobiście uczestniczy w negocjacjach oraz przy podpisywaniu umowy. Jej wiedza z zakresu prawa jest ogromnym wsparciem dla naszych klientów.