Dzień z życia w Lloyd Properties

Zawód doradcy ds. nieruchomości
oczami jednego z nas

Wypracowane i sprawdzone rozwiązania

Praca doradcy w Lloyd Properties daje niesamowite możliwości rozwoju, realizacji własnych celów, a także osiągania satysfakcji z wykonywanego zawodu. Przychodząc do Lloyd Properties dobrze jest przyjąć dwa założenia. Po pierwsze, że chce się dać sobie w tym zawodzie szansę nie przez kilka tygodni, ale sprawdzić się w długim okresie - minimum pół roku. Po drugie, że zaufa się wypracowanym i sprawdzonym przez firmę rozwiązaniom, które przełożyły się na ponad 4000 sprzedanych nieruchomości.

Cykl szkoleń podstawowych

Pracę doradcy zaczyna się od szkoleń w ramach CPL - Cyklu Podstawowego Lloyda. W czasie ich trwania poznaje się podstawowe założenia pracy z klientami, organizacji pracy własnej, zarządzania czasem i zapoznaje się ze wszelkimi niuansami rynku nieruchomości. Następny etap to zbudowanie portfolio ofert w rejonie, w którym się pracuje. Naszym założeniem jest, by dany doradca dobrze znał okolicę, w której ma funkcjonować. Najlepiej by tam mieszkał. Pozwala to być dużo bardziej wiarygodnym w pracy, ale także optymalizować czas przeznaczany, chociażby na komunikację.

Pozyskiwanie ofert ze swojej części miasta

W asyście naszych trenerów oraz dedykowanego managera doradca uczy się jak pozyskiwać oferty ze swojej części miasta, odbywa pierwsze spotkania w mieszkaniach/domach ze swojej okolicy i przygotowuje oferty. Bez pozyskania odpowiedniej liczby nieruchomości nie jest możliwe wiarygodne i rzetelne doradzanie osobom, które chcą sprzedać lub nabyć nieruchomość w danej okolicy…

Regularne szkolenia i warsztaty

Do prezentacji i sprzedaży nieruchomości przygotowują kolejne szkolenia. Zajęcia praktyczne i kolejne prezentacje nieruchomości przed klientami, przekładają się w kolejnych tygodniach pracy na doskonalenie umiejętności doradcy, jak i zaczynają owocować pierwszymi zrealizowanymi transakcjami. Po zakończeniu Cyklu Podstawowego Lloyda doradca potrafi zorganizować sobie czas pracy, obsługiwać klientów sprzedających i kupujących. Wszystkie te umiejętności na bieżąco szlifuje poprzez regularne szkolenia i warsztaty.

Podsumowując – na codzienną pracę doradcy składa się wiele różnorodnych czynności:

 • Odbywanie spotkań z klientami sprzedającymi nieruchomości, tworzenie nowych ofert i promowanie ich.
 • Dbanie o aktualność dostępnych ofert, odświeżanie ich i promowanie.
 • Odbywanie spotkań z klientami kupującymi, prezentowanie dostępnych nieruchomości, poznawanie potrzeb klientów celem wyszukania i zaprezentowania kolejnych ofert.
 • Przygotowywanie procesu sprzedaży nieruchomości (organizowanie umów przedwstępnych/ostatecznych i innych aspektów formalnych koniecznych do bezpiecznego przeprowadzenia transakcji).

Samodzielność i niezależność

Doradca raz w tygodniu spotyka się z managerem. Podczas tych spotkań omawiane są metody pracy, rozwiązywane problemy, czy wątpliwości. Wszystko po to, żeby każdy z doradców jak najszybciej stał się samodzielnym, niezależnym pracownikiem, którego wiedza i umiejętności będą nieustająco rosły. Otwartość i bezpośredniość wszystkich doradców – niezależnie od stażu pracy – pozwala też w codziennych kontaktach czerpać inspirację i wiedzę od współpracowników.

Czego wymaga ta praca

 • zaangażowania (tylko odpowiednia ilość spotkań z klientami ma szansę dać pożądany efekt),
 • wytrwałości (praca z ludźmi to nieodłączne porażki - klucz do sukcesu leży w tym, aby nie poddawać się i konsekwentnie dążyć do zamierzonego celu),
 • determinacji (nastawienie na cel zdecydowanie pomaga w sprawnym osiągnięciu wyniku),
 • kultury osobistej (w kontakcie z klientem to absolutny mus),
 • umiejętności organizacji pracy własnej,
 • otwartości na wiedzę (jeśli uważasz, że wiesz najlepiej i nie chcesz dać szansy nowym rozwiązaniom, to być może ta praca nie jest dla Ciebie),
 • chęci rozwoju i pracy na własny rachunek.

Anna Szałowska
Property Expert & Manager